Volver a Resumen

Mazateco

Ngo shaho isinda he 2016 tse he Asamblea General de Naciones Unidas del 2019 nga ke kama he nóla ñha ri itsibane iska kotseni hah, ha he khua he isinda he Seminario Internacional Revitalización de Lenguas Indígenas en América Latina: Buenas Experiencias.

He intchei te ko teghon tse sá octubre tse 2018 kama tsabinango junta ñha ishta ri makanola heri itsibane kotse khi kama ko instituciones ri tsola Abya Yala, há Bolivia, ha ngatsi ishta gie kotsene nzi sishane nga tso miri katitsija ñha hé.

Ha he seminario tsabinda kuahe herí baseko ishta ná ri tse ri itsibane iska koste ni ha ri bishoila América Latina ko he Caribe (FILAC) ko he institución ri binda ishta ri khi hémala ri tse ngatsi nangina nabe tse scuela (PROEIB Andes, ko ti he isntitucion ri mila Ministerio de Educación ko Ministerio de Relaciones Exteriores, a ki kamane ti inakhuala he Viceministerio ri binahe nga he Interculturalidad tse Bolivia ko ti organización ri mila Estados iberoamericanos ri tche shaho scuela tse he ri tsola (OEI).

Ha be seminario tañha jini shitha ngatse México, México, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. jo khua inakhuani be tanga itho inakhua heri josi ti matsehe ñha hela ishta ri itsibane khotse ni há,tikuana inaya jokua akoshi ri khua itsahe istake, katayala nga ngatsi kobitsela ti tsihla tse ishta tchanhá.

Rimajone inakuane ri meri timana nga katamahe nñahe ri itsibane iska kotseni ha nga ñha heki isa ti mastibane. Inakuane merisi instituciones tsa simngo ñha hé kotsá mahi. Ti thiri itsane josi timanga tse scuela, a khei nga ri itsane tse josi batejo inimala hela ishta ri tisiba iska kotse nihá, tikua ti inakhua josi he tecnología basekone nñahé ki.

Hermelinda Mendoza Filio